Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Léčba anémie u CKD

Anémie je častou a dobře známou komplikací chronického onemocnění ledvin, která se často objevuje brzy v průběhu chronického onemocnění ledvin a zhoršuje se s progresí onemocnění. Jak se funkce ledvin zhoršuje, snižuje se tvorba červených krvinek, primárně pro neschopnost poškozených ledvin vytvářet dostatečné množství erytropoetinu, hormonu zodpovědného za tvorbu červených krvinek.

Pacienti často anemizují ve stádiích 3 nebo 4 chronického onemocnění ledvin, ale anémie se může objevit již ve stádiu 2 a je přítomna u většiny pacientů ve stádiem 5 onemocnění. Příčiny anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin jsou: nížená tvorba erytropoetinu; snížená odpověď na endogenní erytropoetin; uremické toxiny; snížená životnost erytrocytů, deficit železa, kyseliny listové a dalších nutričních faktorů; infekce, zánět a krevní ztráty. Anémie má negativní vliv na téměř všechny hlavní tělesné systémy a orgány, ale nejzávažnější účinky se týkají kardiovaskulárního systému.

Kardiovaskulární onemocnění má ve všech stádiích chronického onemocnění ledvin vysokou prevalenci a je hlavní příčinou morbidity a mortality dialýzovaných pacientů. Studie u chronického onemocnění ledvin institutu Renal Research Institute provádějící zkříženou analýzu zjistila, že u pacientů s chronickým onemocněním ledvin je významně snížená kvalita života.

Navíc byla přítomnost anémie spojena s poklesem skóre kvality života ve většině domén standardního validovaného dotazníku Medical Outcomes Study Short Form-36 u pacientů s chronickým onemocněním ledvin včetně škály tělesných funkcí, tělesných rolí, celkového zdraví, duševního zdraví, emočních rolí, sociální funkce, vitality, tělesné komponenty a duševní komponenty. Je nezbytné, aby lékaři pečující o pacienty s chronickým onemocněním ledvin rozuměli vztahu mezi chronickým onemocněním ledvin, chronickým srdečním selháním a anémií, protože neléčená anémie je stále závažnější a může vést k progresi chronického onemocnění ledvin a rozvoji nebo progresi chronického srdečního selhání.