Zkušenosti s transplantací ledvin

Přednáška prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. z Nefrologické kliniky IKEM na 23. mezinárodním transplantačním kongresu v srpnu 2010 ve Vancouveru.

Přednáška byla na téma zkušenosti  s transplantací ledvin s indukční terapií Camptah 1H a infliximabem následovaná monoterapií tacrolimem nebo sirolimem.

Související články

Klinika nefrologie IKEM ve spolupráci s Nadací pro nemoci ledvin a Českou asociací sester u příležitosti Světového dne ledvin 2012 zorganizovaly Slavnostní symposium jehož hlavním tématem byla transplantace ledvin.

Klub mladých nefrologů 2013

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Velmi rizikový pacient pro hemodialýzu vzhledem k recidivujícím, život ohrožujícím septickým stavům (zdrojem centrální žilní přístup). Po dořešení urologické problematiky je pacient  těsně před zařazením na čekací listinu před transplantací ledviny. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.