Klasifikace CKD 2013

Přednáška o nové klasifikaci chronického onemocnění ledvin a o nové podobě časopisu Postgraduální nefrologie.  Kritéria pro definici chronického onemocnění ledvin jsou nově dána přítomností alespoň jednoho z faktorů, které trvají více než 3 měsíce. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dovolte, abych velmi krátce pohovořil o nové klasifikaci chronických onemocnění ledvin, kterou máte možnost nalézt jednak na stránkách Postgraduální nefrologie, o tom se zmíním, ale také in extenso (v celé verzi) v supplementu Kidney International z letošního roku. Je to volně dosažitelné, takže předpokládám, že řada z Vás to viděla. Mým cílem je jen Vám krátce ukázat určité rozdíly nebo zmínit tuto novou klasifikaci. Co se trošičku změnilo a co myslím, že stojí za pozornost, je to, že kritéria pro definici chronického onemocnění ledvin - je dána přítomnost alespoň jednoho z faktorů, který trvá více jak tři měsíce. A ty faktory jsou buď tedy snížená glomerulární filtrace pod jeden mililitr za sekundu, přepočítáno, to znamená, to jsou ty kategorie glomerulární filtrace podle nové klasifikace G3 až G5. A nebo jsou to markery poškození ledvin, albuminurie více jak třicet miligramů za den nebo albumin-kreatinin ratio více jak třicet miligramů na gram, abnormality močového sedimentu, elektrolytové a další abnormality spojené s tubulárním postižením, histologické abnormality, strukturální abnormality, to znamená třeba menší ledviny nebo nějaké velké cysty, dle zobrazovacích metod. A také je brána transplantace ledviny jako typ chronického onemocnění ledvin a nehovoří se o žádné CKD-T a tak dále, je to prostě součást té klasifikace, protože ta ledvina je postižena už jenom tou samotnou transplantací a dalšími procesy. Zatímco v předchozí klasifikaci jsme byli jaksi srozuměni s klasifikací CKD jedna až pět, podle úrovně glomerulární filtrace, tak ty kategorie se dnes rozdělují na kategorie glomerulární filtrace a kategorie albuminurie. Kategorie glomerulární filtrace je úplně stejná jako předchozí kategorie onemocnění s doplňkem tím, že ta třetí kategorie se rozděluje na A a B. Čtyřicet pět až padesát devět mililitrů za minutu nebo třicet až třicet čtyř mililitrů za minutu. Takže to je stejné jako v minulosti s tím, že velká diskuse je, jakou metodou se má odhadovat glomerulární filtrace. Zatímco v té předchozí se velmi hovořilo o MDRD metodě jako referenční metodě, tak dneska víme, že s MDRD metodou bychom hodnoty nad jedna celá nula mililitrů za sekundu vůbec neměli popisovat nominálně, protože to je metoda, která je odhadnuta pro nemocné pacienty, nikoli pro zdravé. Takže my třeba někdy máme velké problémy s MDRD u zdravých dárců, kteří nám nedosahují vůbec adekvátní glomerulární filtrace,protože prostě ten vzorec má v sobě zainkorporovanou chybu. A proto nový vzorec, který je doporučován, je CKD-EPI, o kterém věřím, že už jste slyšeli a že se dostane brzy i do našich jednak doporučení, jednak také běžné praxe laboratoří, které určitě budou referovat tento modernější vzorec, který lépe postihuje i zdravější populaci. No a co je důležité, v předchozí klasifikaci nebyl stupeň albuminurie. Mluvilo se o mikro- nebo makroalbuminurii. Ta současná doporučení eliminují pojem mikroalbuminurie, že to není správné nomenklaturně a má se hovořit pouze a jenom o albuminurii, která se rozděluje na normální nebo lehce zvýšenou A1, to je do třiceti miligramů za den, středně zvýšenou A2, třicet až tři sta miligramů za den a těžce zvýšenou, více jak tři sta miligramů za den. To je velmi důležité, tyto kategorie, z jednoho důvodu. Jednak hovoříme o zvýšeném riziku pacientů, kteří mají kategorii G3 až G5. Samozřejmě z důvodu progrese. Ale rovněž ti pacienti, kteří mají kategorii A3 jsou i bez ohledu na to, že mají normální filtraci nebo prakticky normální filtraci, mají vyšší riziko progrese a už to zaznělo na předchozích přednáškách. Samozřejmě že i výskyt komplikací závisí podle kategorií CKD a to všecko se můžete dočíst in extenso v těchto doporučeních. A takovým oslím můstkem je Postgraduální nefrologie teď, protože v prvním čísle letošního roku je popis této klasifikace uveden. Postgraduální nefrologii jste asi zaznamenali, že od roku dva tisíce třináct je pouze v elektronické podobě. My si od toho slibujeme, od této změny, větší schopnost Vás číst tento časopis, protože víme o tom, že ten časopis je velmi populární, snažíme se ho dále naplňovat novými poznatky, komentovanými studiemi našich předních odborníků i vlastními přehledy trošku se subjektivním zaměřením. Časopis vychází deset let a v principu v současné době probíhá proces jeho historického přetvoření do elektronické podoby. Takže nejenže můžete někde z šuplíku vytáhnout deset let staré číslo, ale Vy si všechna tato čísla můžete on-line kdykoliv přečíst. To si myslím, že je v dnešní elektronické době velmi důležité, protože je velký problém najít staré číslo, ale není žádný problém najít klíčová slova, případně stránky Postgraduální nefrologie a každé jedno číslo najít. Takže to je velká změna, ke které došlo u tohoto časopisu. Máme kompletní archiv, máme možnosti vyhledávání napříč časopisem, jsou dispozici rejstříky. Takže to je tato věc. A nás zajímalo, jakým způsobem se ta elektronická verze odrazila, jaké jsou výsledky této verze a jaký je zájem o tuto verzi. Byli jsme velmi překvapeni, řekl bych pozitivně překvapeni, protože návštěvnost těch prvních dvou elektronických čísel - s tím, že to první číslo byl zároveň i tištěné, to poslední, které vyšlo v loňském roce a to letošní už bylo jenom elektronické... A vidíte, že to první číslo, které vyšlo dvacátého devátého třetí, tak dosud do dvacátého druhého čtvrtý, doteď, se zobrazilo tisíc stokrát. To je opravdu hodně. Z devíti set dvanácti různých počítačů. Neznamená to, že devět set dvanáct různých lidí to četlo, protože řada z Vás má více než jednu IP adresu... Takže to je podle mě velký úspěch a když se podíváme na celkový počet přístupů do všech čísel, která byla doteď elektronicky zveřejněna, tak vidíte, že zhruba každý měsíc je to víc jak tisíc zobrazení. Dokonce v dubnu to byly dva tisíce zobrazení a to byl měsíc, kdy vyšlo nové číslo. A v tom prosinci vyšlo také nové číslo. Takže ten rozdíl může být dán tím, že je to tedy nové zobrazení nového čísla, ale i v tom období mezi vydáním nového čísla se lékaři dívají na tyto stránky. Takže celkem od zahájení té elektronické verze jsme měli sedm tisíc zobrazení od pěti tisíc lidí, což si myslím, že je velmi solidní. A co je dokonce důležité, že ty vstupy na webové stránky prostřednictvím stránek Postgraduální nefrologie byly u dvou a půl tisíc návštěvníků. Máme jednu takovou věc, kterou doufám, že jste ocenili. A to je to, že Vám Nefrologická společnost také prostřednictvím portálu MojeMedicina, která je tím portálem, kde Postgraduální nefrologie je uložena, posílá alerty, když číslo vyjde, do Vašeho mailu jako členům Nefrologické společnosti. A z těch alertů si můžete ty jednotlivé články, tak jak je to u zahraničních časopisů, rovnou stahovat. To je tedy takové moje sdělení k modernizaci Postgraduální nefrologie a věřím, že jste tuto změnu přijali s povděkem. Děkuji Vám.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Přednáška představuje nová doporučení pro péči pacientů po transplantaci ledvin. Kromě doporučení pro indukční,  úvodní a dlouhodobou udržovací imunosupresi a monitoraci imunosupresivní indikace, uvádí také doporučení pro očkování, doporučení pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, s diabetem, hypertenzí, obezitou a malignitami.

Přehledá přednáška o problematice arteriální hypertenze je určena především nefrologům a podává přehled doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, tak jak je vydala Česká společnost pro hypertenzi.  Přednášejícím je jedním ze spoluautorů představených guidelinů. 

Diabetik – prakticky vždy komplikovanější pacient. Dominantní problémy: cévní přístup (mediokalcinóza); syndrom diabetické nohy – prakticky neřešitelný; kompenzace DM; zhoršení visu až slepota; vyšší prevalence K-V komplikací. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.