Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Diabetes

V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Léčí se přibližně 8% celé populace. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2013 činil více než 251 tisíc.

Články týkající se důsledků komplikací diabetu způsobených poškození nervů a cév (cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, slepota, selhání ledvin, amputace končetin) i nových léčebných přístupů k léčbě diabetu jako transplantace Langerhansových ostrůvků v léčbě diabetiků 1. typu.