Chirurgické nežádoucí příhody při léčbě ovariálního karcinomu Avastinem

U pacientek s ovariálním karcinomem léčených primárním režimem obsahujícím Avastin jsou komplikace hojení rány a gastrointestinální perforace výjimečné.  Léčba komplikací při hojení rány a gastrointestinálních perforací je u všech nemocných stejná, a to bez ohledu na to, jakou systémovou léčbou byly léčeny.

Prezentace zazněla v únoru 2012 na mezinárodním odborném semináři, který celosvětově uvedl přípravek Avastin (bevacizumab) k použití v léčbě karcinomu vaječníků. Pro potřeby našich lékařů byly tyto prezentace přeloženy do češtiny.

Podívejte se i na další prezentace z odborného semináře, který pod názvem The shift in the treatment of ovarian cancer celosvětově uvedl Avastin do nové indikace v únoru 2012 v Praze.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Nová léčba ovariálního karcinomu odstartovala v Praze

Ve dnech 10. až 12. února 2012 se uskutečnilo celosvětové uvedení nové léčby karcinomu vaječníků. Při této příležitosti se v Praze setkalo více než 800 lékařů z celého světa, kteří sledovali prezentace předních světových odborníků na léčbu ovariálního karcinomu. Tyto prezentace si nyní můžete prohlédnout i vy.

Zkušenosti s vlivem cílené léčby na různé aspekty chirurgie jsou omezené. Zdá se, že po léčbě bevacizumabem je operace možná.

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.