Úvodní slovo satelitního sympózia na 4. konferenci Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků

  • , Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Pan profesor Cibula přednesl úvodní slovo k satelitnímu sympóziu, které se zaměřilo nejen na biologickou léčbu v onkologii, ale také na diferenciální diagnostiku v onkogynekologii.  

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 2014 - webcast.

Související články

Přednáška shrnuje současný stav a výsledky léčby pokročilého ovariálního karcinomu, který je pátým nejčastějším nádorem u žen s nejvyšší úmrtností mezi gynekologickými nádory.

Ovariální karcinom je celosvětově 8. nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Přibližně 70% pacientek je diagnostikováno v pokročilém stádiu. Přežívání je výrazně horší při přítomnosti vysokých hladin VEGF. Přednáška přináší výsledky randomizované studie GOG218, ve které se bevacitumab podával v kombinácii s chemoterapií pacientkám ve stádiu III a IV po operaci ve snaze o maximální debulking.

Přínos paralelního testování HPV k cytologickému vyšetření pro prevenci cervikálního karcinomu

Přednáška zazněla v rámci edukační akce Malé doškolovací dny jaro 2014 a přináší  informace o prevalenci a významu testování infekcí lidským papilomavirem v naší populaci.