Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Hepatitida B

Virová hepatitida B je jedním z nejzávažnějších zdravotnických problémů současnosti, a to především v rozvojových zemích světa.

Odhadem se během svého života nakazí více než 2 miliardy osob virem hepatitidy B a v současnosti je chronicky infikováno 350–400 miliónů lidí. Podle posledních serologických přehledů, které proběhly v České republice v roce 2001, byla pozitivita HBsAg prokázána u 0,56 % našich občanů. V posledních letech je u nás hlášeno 250–300 případů akutní hepatitidy ročně (EPIDAT). Vzhledem k očkovacímu programu, vyšetřování dárců krve a krevních produktů vzrůstá význam přenosu infekce sexuálním stykem, společným používáním injekčních jehel a stříkaček mezi injekčními uživateli drog (IUD), tetováním a piercingem.

Klíčová slova: hepatitida B