Současná doporučení léčby HBV

Prezentace představuje změny v nové aktualizaci EASL Guidelines, která byla publikována v loňském roce (J Hepatol 2012;57:167-185) oproti verzi z roku 2009. 

Stáhněte si prezentaci ve formátu PPT

Související články

Prezentace podává přehled informací o reaktivaci viru hepatitidy B již lze eliminovat při správném screeningu a preemptivní léčbě. V závěru prezentace představuje autor vlastní soubor 30 pacientů. 

Pacienti s rizikem reaktivace HBV mají dostávat ještě zahájením chemoterapie odpovídající profylaxi antivirotiky. Pokud ale již reaktivace HBV nastane a rozvíjí se fulminantní selhání jater, není na místě u vždy kontraindikovat urgentní transplantaci jater pro recentně léčenou malignitu.

Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B je v České republice na vysoké úrovni, neliší se od postupů v nejvyspělejších zemích, výsledky antivirové terapie jsou srovnatelné, léčba je dostupná pro všechny indikované pacienty a plně hrazena zdravotními pojišťovnami.