Hepatitida C

Virová hepatitida C představuje závažný globální zdravotnický problém. Odhady uvádějí asi 3 % chronicky infikovaných osob v celosvětovém měřítku, což představuje v absolutních číslech více než 180 milionů nemocných.

Prevalence infekce HCV byla v České republice poprvé stanovena v rámci serologických přehledů v roce 2001, podle kterých je prevalence v naší republice velice nízká, pouze 0,2 %. Lze se tedy domnívat, že infekce HCV se u nás vyskytuje spíše v rizikových skupinách obyvatelstva než v běžné populaci a že osoby z těchto rizikových skupin serologický přehled tohoto typu nezachytí. 

Klíčová slova: hepatitida B; hepatitida C; Pegasys