EASL Guidelines – duben 2014

V dubnu letošního roku byla Evropskou asociací pro studium jater (EASL) publikována nová doporučení k léčbě hepatitidy C . Prezentace představuje hlavní zásady obsažené v nových guidelinech.  

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 0,3 MB)

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E