Nežádoucí účinky nových virostatik a možnosti jejich ovlivnění

Efektivní management nežádoucích účinků je důležitým procesem vedoucím k udržení adherence k léčbě a dostatečného dávkování léků. Přehled a srovnání nežádoucích účinků z klinických studií.  

Stáhněte si prezentaci ve formátu PPT

 

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E