Praktické zkušenosti s nežádoucími účinky trojkombinační léčby infekce HCV

Nežádoucí účinky při léčbě HCV infekce. Prezentace zazněla na Májových hepatologických dnech v roce 2013. 

Podívejte se i na další prezentace z tohoto sympozia.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E