Příchod trojkombinace do léčby chronické hepatitidy C

Prezentace shrnuje současné poznatky z klinických studií s trojkombinační léčbou. 

Stáhněte si prezentaci ve formátu PPT

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E