Spolupráce hepatologa a psychiatra u drogově závislých pacientů

Drogově závislí s hepatogastroenterologickou problematikou jsou specifická skupina pacientů, která vyžaduje nutnost vysoce specializované multidisciplinární péče s úzkým propojením psychiatrického a gastroenterologického centra. 

Stáhněte si prezentaci ve formátu PPT

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E