Virostatika vyšších generací v léčbě HCV infekce

Prezantace podává přehled klinických studií s přímými antivirotiky u dosud neléčených osob a u opakovaně léčených osob s hepatitidou C.  

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 1,3 MB)

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E