Virové hepatitidy jako rizikový faktor hepatocelulárního karcinomu

Závěrem současných znalostí o rizikových faktorech HCC jsou doporučení pro sreening. Screening zlepšuje přežití rizikových pacientů.

Související články

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E

Ve vyspělých zemích je příčinou 70 % všech chornických hepatitid. U nás ročně 300 - 500 případů akutních a nově zjištěných CHC.

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19