XLI. Májové hepatologické dny - sympozium

Prezentace na téma prevalence HCV a léčby pacientů s infekcí HCV zazněly na Májových hepatologických dnech v Karlových Varech v roce 2013.

Prezentace uvedené v rámci XLI. Májových hepatologických dnů konaných 15. - 17. května 2013 v Karlových Varech.

Přehled přednášek:

Prezentace

Název přednášky

Jméno přednášejícího

 

Narůstající prevalence pacientů s genotypy 2 a 3 v ČR

MUDr. Jan Šperl, CSc.
IKEM Praha
 

Praktické zkušenosti s nežádoucími účinky
trojkombinační léčby infekce HCV

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
FN Brno a LF MU Brno
 

Real life zkušenosti s trojkombinační léčbou

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
ÚVN Praha, Interní klinika

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E