Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Hepatitida E

Virová hepatitida patří mezi nejčastější původce perorálně přenosných hepatitid. Epidemie hepatitidy E se vyskytuje zejména v rozvojových zemích Asie a Afriky, kde často souvisí s nedostatečnými hygienickými podmínkami a fekální kontaminací pitné nebo užitkové vody.

V rozvinutých zemích je výskyt onemocnění hepatitidou E spíše sporadický. K nákaze může dojít během pobytu v rozvojových zemích s endemickým výskytem HE, nebo jde o autochtonní infekce, často spojované se zoonotickým potenciálem. Rizikové faktory přenosu HE zahrnují také přímý kontakt s infikovanými zvířaty, konzumaci jejich syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa a vnitřností nebo konzumaci měkkýšů. Vysoká prevalence HEV byla zjištěna u prasat domácích (v ČR 37,5 %) a prasat divokých. HEV RNA byla také prokázána u jelenovitých, krav, koňů, ovcí, koz, koček, psů, králíků, krys, myší a promyky indické. V roce 2012 bylo u nás hlášeno 258 případů akutní hepatitidy E (EPIDAT), nejvíce v Jihomoravském kraji.