Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Hepatitida E

Virová hepatitida patří mezi nejčastější původce perorálně přenosných hepatitid. Epidemie hepatitidy E se vyskytuje zejména v rozvojových zemích Asie a Afriky, kde často souvisí s nedostatečnými hygienickými podmínkami a fekální kontaminací pitné nebo užitkové vody.

V rozvinutých zemích je výskyt onemocnění hepatitidou E spíše sporadický. K nákaze může dojít během pobytu v rozvojových zemích s endemickým výskytem HE, nebo jde o autochtonní infekce, často spojované se zoonotickým potenciálem. Rizikové faktory přenosu HE zahrnují také přímý kontakt s infikovanými zvířaty, konzumaci jejich syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa a vnitřností nebo konzumaci měkkýšů. Vysoká prevalence HEV byla zjištěna u prasat domácích (v ČR 37,5 %) a prasat divokých. HEV RNA byla také prokázána u jelenovitých, krav, koňů, ovcí, koz, koček, psů, králíků, krys, myší a promyky indické. V roce 2012 bylo u nás hlášeno 258 případů akutní hepatitidy E (EPIDAT), nejvíce v Jihomoravském kraji.