Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je systémové autoimunitní onemocnění dětí a mladistvých, které začíná před 16. rokem věku. Vede k progresivním změnám kloubů, jejich deformitám a snížení pohyblivosti, bolesti a únavě. Jedná se o heterogenní skupinu zánětlivých onemocnění neznámé etiologie dětského věku s roční incidencí pět až dvacet nových případů na 100 000 dětí a předpokládanou prevalencí minimálně 1 : 1 000 dětí. Systémová JIA je jedním ze sedmi podtypů juvenilní idiopatické artritidy. Vyskytuje se u 5-10 % případů JIA.

Pro systémovou formu JIA je charakteristický časný nástup onemocnění, chronický kloubní zánět jednoho nebo více kloubů s typickou intermitentní horečkou, doprovázenou alespoň jedním z následujících projevů: vyrážkou, generalizovanou lymfadenopatií, hepatosplenomegalií či serozitidou. Pro laboratorní nález je charakteristická vysoká zánětlivá aktivita, vysoké hodnoty CRP a leukocytóza s trombocytózou. Bezprostředně život ohrožující komplikací sJIA je tzv. syndrom aktivace makrofágů, MAS. Projevuje se trvalou horečkou, zvýrazněním lymfadenopatie, hepatosplenomegalie, koagulopatií, progredující hepatopatií a neurologickou symptomatologií. Další možnou závažnou komplikací sJIA je sekundární amyloidóza. Mezi další komplikace onemocnění patří poruchy růstu a výživy, generalizovaná osteoporóza, poruchy funkce kloubů.