Metabolický syndrom a játra

Nealkoholická steatóza jater, v anglosazké literatuře známá jako "Non-alcoholic fatty liver disease" je považována za jaterní manifestaci metabolického syndromu, který je významnou příčinou morbidity a mortality populace. Prezentace podává informace o výskytu, diagnostice a léčbě nealkoholické steatózy jater (NAFLD) a nealkoholové steatohepatitidy (NASH).

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 8,0 MB)

Související články

V běžné ambulantní praxi se lze často setkat s pacienty trpícími různými jaterními chorobami. Ještě začátkem devadesátých let minulého století bylo hlavním léčebným opatřením u těchto pacientů podávání tzv. hepatoprotektivních látek a dodržování tzv. „jaterní diety“. Taková léčba nebyla podložena žádnými validními studiemi a nebyla cílena na samou příčinu jaterní choroby nebo ovlivnění případných komplikací. Jednou z mála výjimek byla např. léčba Wilsonovy choroby cheláty nebo léčba autoimunní hepatitidy kortikoidy. V posledních desetiletích došlo k velkému vývoji jednak nových preparátů a jednak poznatků o chronické léčbě pacientů s jaterními chorobami.

V endemických oblastech je nutná zvýšená opatrnost při konzumaci syrové zeleniny a drobného ovoce z míst, kde může dojít ke kontaminaci liškou. Vajíčka Echinococcus multilocularis jsou ničena varem, ale nikoliv zmrazením.

Exantémová infekční onemocnění – jsou ty nemoci, u kterých je exantém dominantním příznakem. Diagnostika je čím dál obtížnější.