Nehodgkinské lymfomy

Pestrost je možná nejvhodnějším slovem, které by mohlo charakterizovat tu část hematoonkologie, která se věnuje nehodgkinským lymfomům.

Množství dílčích diagnóz, které společně tvoří diagnostickou skupinu NHL, variabilní průběh různých typů lymfomů, četné výzkumné aktivity přinášející stále podrobnější pohled do patofyziologie těchto chorob, multidisciplinární přístup při diagnostice i léčbě těchto onemocnění.

To vše vytváří pestrou mozaiku informací, se kterými musí pracovat každý zdravotník, který se setkává s pacienty s NHL. V poslední dekádě byl osud pacientů s NHL dramaticky změněn zavedením nové léčebné modality do standardní léčby většiny NHL – imunoterapie pomocí monoklonálních látek.

Klíčová slova: lymfomy; MabThera; rituximab