Imunoterapie v léčbě lymfomů

Přednáška zazněla na 6. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2015 v bloku Cílená léčba lymfomů.  

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Tato přednáška byla natočena organizátory PragueONCO 2015 a převzata s jejich laskavým svolením. Videozáznamy dalších přednášek, které byly natočeny na PragueOnco 2015, najdete  na stránkách  e-sympozium.

Související články

Diskuse na světové úrovni o karcinomu prsu

Organizátoři kolokvia PragueOnco jsou mimořádně úspěšní, i pokud jde o komunikaci se špičkovými zahraničními odborníky. Obzvláště patrné to bylo na úvodní sekci věnované pokrokům v léčbě mamárního karcinomu. Zde mimo jiné vystoupili prof. Eric P. Winer respektovaný onkolog, kteří v oblasti karcinomu prsu udává smět vývoje v celosvětovém měřítku.

PragueOnco míří vysoko – a nepadá

Na konci ledna v Praze proběhlo již šesté mezioborové sympozium PragueOnco. Tato akce získala své pevné místo v kalendáři nejen onkologů, ale řady dalších specialistů. Je místem, kde se potkávají a diskutují odborníci, kteří by se jinak možná míjeli.

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.