Osobnost oboru: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Rozhovor s naším předním odborníkem na poli hematoonkologie s Prof. MUDr. Markem Trněným, CSc., ředitelem ÚHKT a přednostou I. interní kliniky hematoonkologie VFN a 1.LF UK

Na XXIV. Olomouckých hematologických dnech jsme se pana profesora zeptali na jeho vztah k oboru, jak vidí budoucnost hematoonkologie, ale také jak odpočívá a čím by chtěl být, kdyby nebyl hematoonkologem.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Pane profesore, jak vnímáte v současné době hematoonkologii oproti době dříve? Já jsem v hematoonkologii začínal někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let, spíš na začátku devadesátých let, a já si vzpomínám na první molekuly, které jsme tehdy zkoušeli, růstové faktory, granulocytové kolonie, stimulující faktor. A to byl takový začátek té éry, kdy se začala objevovat biologická léčba, biologické preparáty, cílená terapie. A musím říct, že za tu dobu, i když se pořád nepovažuji za tak dlouholetého pamětníka, že za tu dobu byl udělán z mého pohledu neskutečný pokrok. A myslím si, že z té oblasti celé onkologie to bylo právě v hematoonkologii, kde bylo několik naprosto zásadních průlomových objevů, které naprosto významným způsobem změnily osud nemocných. A nejenom, že posunuly a zlepšily jejich přežití o pár měsíců, ale skutečně jim naprosto zásadně změnily život, že s chorobou, která byla nevyléčitelná a lidé na ni, já se nebojím říct hojně umírali, teď mohou žít naprosto kvalitní život a mohou vykonávat všechno to, co potřebují. Děkuju. Ještě jednu otázku, zdali nám můžete prozradit, co vás vedlo k rozhodnutí věnovat se studiu medicíny a potom k tomu, abyste si vybral právě hematoonkologii? Já jsem se pro tu medicínu rozhodl v osmdesátých letech, v zásadě hlavně z toho důvodu, že to byla oblast, která se za komunismu dala studovat, a taky že to mělo a má nějaký smysl. Proč zrovna hematologii a medicínu, bylo to dáno prostě tím, že já už jsem se na gymnáziu díval občas do mikroskopu a dokonce jsem pracoval i v jedné laboratoři, takže pak už to šlo tímto směrem. Na proběhlém sympoziu jsme slyšeli povzbudivé informace o velkém pokroku v léčbě nehodgkinského lymfomu a chronické lymfocytární leukémie. Tato onemocnění se dají ve velké míře léčit, vyléčit či alespoň po dlouhá léta držet tzv. pod kontrolou. Myslíte, že budou v budoucnu zcela vyléčitelná? Že tihle pacienti s onkologickou diagnózou v hematologii už nebudou takovým tím strašákem a ekvivalentem pro úmrtí? No já si myslím, že to, že třeba slovo leukémie je ekvivalentem pro úmrtí, je prostě dáno nějakým způsobem historicky a ta doba se mění. Ale ono koneckonců když si vezmete jenom třeba tu chronickou lymfatickou leukémii, tak asi málokdo ví, že 50 % pacientů vůbec nedospěje za svůj život k léčbě, protože prostě s tou chorobou žijí. Těch zbylých 50 % pacientů s chronickou lymfatickou leukémií vyžaduje nějakou léčbu. A to, čeho jsme právě teď svědky, že poprvé v historii se ukázalo, že strašně záleží na tom, co tomu pacientovi dáte na začátku, protože tím ovlivníte jeho šance na to, aby tady žil delší dobu nebo aby ten jeho život se neubíral takovým způsobem. V minulosti to bylo tak, že ať jsme dělali, co jsme dělali, tak jsme sice mohli prodloužit dobu do další léčby, ale celkově se nám život prodloužit nepodařilo. Co se týká vyléčení, tam je ta otázka trošku komplikovanější, protože z pohledu definice vyléčení by člověk měl ztratit to větší riziko návratu onemocnění, čehož pořád nejsme úplně stoprocentně svědky. Ale řekl bych, že ta nová léčba, v tomto případě to byl rituximab Mabthera v kombinaci s chemoterapií, ukázala, že pokud pacient dosáhne skutečně velmi kvalitní odpovědi, a to je kompletní remise a u té chronické lymfatické leukémie třeba i molekulárně-biologická remise, tak potom ty šance na prodloužení života, a já doufám teda na vyléčení, výrazně stoupají. Děkuju vám. A ještě poslední otázka, jak se dobíjíte? Kde berete energii ke každodenní práci ve vrcholové hematologii? Ráno vstanu, jdu práce, z práce. V noci spím. Občas si jdu zaběhat.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Přednáška zazněla na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Prague ONCO 2011 v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit.

Přednáška zazněla na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Prague ONCO 2011 v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit.

Rozhovor s  MUDr. Davidem Beladou, PhD., odborníkem na léčbu lymfomů z Hematoonkologické kliniky FN Hradec Králové, o oboru a jeho budoucnosti. Pan doktor nám na XXIV. Olomouckých hematologických dnech odpověděl i na několik osobních otázek.