Nové trendy v léčbě PPI

PPI jsou podány jako „prodrug“, v kyselém prostředí na apikálním polu parietální buňky, dochází ke konverzi prodrug na aktivní formu - reaktivní metabolit sulfenovou kyselinu anebo sulfenamid.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,6 MB)

Související články

V běžné ambulantní praxi se lze často setkat s pacienty trpícími různými jaterními chorobami. Ještě začátkem devadesátých let minulého století bylo hlavním léčebným opatřením u těchto pacientů podávání tzv. hepatoprotektivních látek a dodržování tzv. „jaterní diety“. Taková léčba nebyla podložena žádnými validními studiemi a nebyla cílena na samou příčinu jaterní choroby nebo ovlivnění případných komplikací. Jednou z mála výjimek byla např. léčba Wilsonovy choroby cheláty nebo léčba autoimunní hepatitidy kortikoidy. V posledních desetiletích došlo k velkému vývoji jednak nových preparátů a jednak poznatků o chronické léčbě pacientů s jaterními chorobami.

V endemických oblastech je nutná zvýšená opatrnost při konzumaci syrové zeleniny a drobného ovoce z míst, kde může dojít ke kontaminaci liškou. Vajíčka Echinococcus multilocularis jsou ničena varem, ale nikoliv zmrazením.

Exantémová infekční onemocnění – jsou ty nemoci, u kterých je exantém dominantním příznakem. Diagnostika je čím dál obtížnější.