Krátké speciální školení radiologů zvyšuje záchyt vertebrálních zlomenin

Hodnocení schopnosti radiologů rozpoznat vertebrální zlomeninu u žen po menopauze ukázalo významný přínos speciálního školení vycházejícího z iniciativy pro vzdělávání IOF/ESSR (Mezinárodní federace pro osteoporózu/Evropské společnosti pro chirurgický výzkum).

Zlomeniny obratle jsou nejčastější komplikací osteoporózy. Pro jejich screening jsou vhodné běžné rentgenové snímky, ovšem velká část zlomenin zůstává podle publikovaných údajů i po radiografickém vyšetření nerozpoznána. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv speciálního vzdělávacího programu na schopnost lékařů připravujících se na atestaci z radiologie vertebrální zlomeniny diagnostikovat.

Lékař připravující se na atestaci popsal 470 bočních rentgenových snímků hrudníku žen po menopauze před speciálním školením a 466 snímků po tomto školení. Všechny snímky popsali také další dva radiologové, k posouzení zlomenin byl použit index zlomenin páteře (SFI).

Výsledky ukázaly, že shoda mezi detekcí zlomenin (závažnosti dle Genanta > 0) vzrostla z hodnoty κ = 0,311 před školením na κ = 0,882 po absolvovaném školení. Podobné výsledky byly zjištěny také u zlomenin se závažností dle Genanta > 1.

Na webových stránkách IOF je zdarma k dispozici hodinový kurz, kterým si může projít každý lékař sám na počítači (Vertebral Fracture Teaching Program, www.iofbonehealth.org/vertebral-fracture-teaching-program). Kurz obsahuje řadu snímků, nákresů a podrobné vysvětlení a je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině.

Vertebrální zlomeniny jsou významným rizikovým faktorem dalších fraktur, ať už páteře, nebo jiných predilekčních míst u osteoporózy včetně proximálního femuru. Jejich diagnostika je základním předpokladem pro adekvátní léčbu daného pacienta. Tato studie ukázala, že krátké specializované školení dostupné na internetu může výrazně zvýšit schopnosti radiologa rozpoznat tyto zlomeniny.

Zdroj:

Gruber M., Dinges J., Müller D., et al. Impact of Specific Training in Detecting Osteoporotic Vertebral Fractures on Routine Chest Radiographs. Rofo. 2013 Sep 2. [Epub ahead of print]

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.