Parathormon by mohl podporovat hojení osteoporotických zlomenin bez ohledu na imobilizaci

Podávání parathormonu (PTH[1-34]) příznivě ovlivňuje hojení zlomenin u potkanů s experimentální osteoporózou, a to nezávisle na imobilizaci nebo zatěžování postižené končetiny.

Vliv parathormonu a PTH(1-34) na podporu hojení zlomenin byl prokázán již v předchozích experimentálních studiích se zvířaty. Dánští autoři se pokusili zhodnotit, zda vliv PTH(1-34) na hojení zlomenin ovlivňuje omezená mechanická zátěž končetiny.

Ve své experimentální studii použili samice potkanů staré 25 týdnů, u kterých za 10 týdnů po ovariektomii navodili zlomeninu střední části diafýzy tibie. U poloviny potkanů bylo dosaženo imobilizace postižené končetiny pomocí intramuskulární injekce botulotoxinu podané 5 dní před zlomeninou, přičemž druhá polovina dostala injekci solného roztoku. Během 8 týdnů po zlomenině dostávala polovina zvířat v každé skupině injekce PTH(1-34) v dávce 20 μg/kg/den a druhá polovina medium. Hojení zlomenin bylo hodnoceno pomocí rentgenu, DXA, histologie a měření síly kosti.

Výsledky ukázaly, že imobilizace končetiny významně zmenšuje plochu svalku na rentgenovém snímku, zatímco PTH(1-34) nemá na plochu svalku žádný vliv. PTH(1-34) ovšem významně zvýšil kostní minerální denzitu (BMD) i obsah kostního minerálu (BMC) ve svalku, zatímco imobilizace zlomené končetiny tyto parametry snížila. Podávání PTH(1-34) rovněž zvýšilo objem kosti ve svalku, a to nezávisle na zatěžování nebo imobilizaci končetiny. Dalším parametrem, který podávání PTH(1-34) zlepšilo, byla kostní síla, a to o 63 % v obou skupinách (s imobilizací i se zatěžováním zlomené končetiny).

Tato studie potvrdila stimulační vliv PTH(1-34) na hojení zlomenin u potkanů s experimentální osteoporózou. Parametrů hojení bylo dosaženo bez ohledu na to, zda je postižená končetina zatěžována, či nikoliv.

Zdroj:

Ellegaard M. et al. The effect of PTH(1-34) on fracture healing during different loading conditions. J Bone Miner Res. 2013 Apr 13; doi: 10.1002/jbmr.1957. [Epub ahead of print]

Klíčová slova: osteoporóza; parathormon

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.