DAS kalkulátor na portálu MojeMedicina

Základem úspěchu cílené a individualizované léčby revmatoidní artritidy je hodnocení aktivity nemoci. Nejčastěji používanou a doporučenou metodikou je tzv. DAS 28 skóre, tedy Disease Activity Score, které hodnotí počet oteklých a bolestivých kloubů, sedimentaci, CRP a celkový zdravotní stav na škále. Připravili jsme pro vás nový DAS kalkulátor. 

Počítejte svým pacientům DAS skóre na portálu MojeMedicina

Klíčová slova: revmatoidní artritida

Související články

Přenáška je zaměřena na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, kardiovaskulární riziko, jeho hodnocení a rizikové faktory. V neposlední řadě se zabývá vlivem léčby na kardiovaskulární riziko a doporučeními pro léčbu revmatoidní artritidy u pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. 

ACPA jsou nejspecifičtější protilátky pro RA, které jsou detekované ve značné frekvenci 70-80%, cílem pro ACPA protilátky je celá řada citrulinovaných peptidů  (nejen CCP).

Přednáška prezentuje výsledky léčby juvenilního lupusu, kterých bylo dosaženo na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LFUK a VFN v Praze  za posledních 7 let.