Registry nákladné péče v revmatologii

Jako v každé rychle se rozvíjející oblasti medicíny, tak i v revmatologii  v posledním desetiletí došlo k rychlému rozvoji terapeutických možností pro pacienty s RA ( revmatoidní artritidou). Mezi takové možnosti patří i tzv. biologická léčba. Tento pojem se v současnosti používá pro chorobu modifikující léky ( nejčastěji monoklonální protilátky), které jsou vyráběny pomocí biotechnologií.  Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladnou léčbu, jsou data o jejím použití a výsledcích  shromaždována v rámci projektu ATTRA, který zastřešuje řadu klinických registrů, které jsou od počátku roku 2002 vedeny pod odbornou garancí České revmatologické společnosti.

Jedná se o multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické léčby zánětlivých revmatických onemocnění. Na projektu spolupracují významná česká revmatologická pracoviště a celý systém je otevřený pro případný vstup dalších účastníků.

Průběžné hodnocení dat má výjimečný význam jak pro lékařskou veřejnost, tak i pro plátce zdravotní péče . Přispělo k zavedení metodických standardů, kontrolu vstupních kritérií pro zahájení léčby a metodicky správné hodnocení léčebné odpovědi.

Podrobnosti naleznete na stránkách ATTRA registru:

http://attra.registry.cz/

Klíčová slova: revmatoidní artritida

Související články

Přenáška je zaměřena na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, kardiovaskulární riziko, jeho hodnocení a rizikové faktory. V neposlední řadě se zabývá vlivem léčby na kardiovaskulární riziko a doporučeními pro léčbu revmatoidní artritidy u pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. 

ACPA jsou nejspecifičtější protilátky pro RA, které jsou detekované ve značné frekvenci 70-80%, cílem pro ACPA protilátky je celá řada citrulinovaných peptidů  (nejen CCP).

Přednáška prezentuje výsledky léčby juvenilního lupusu, kterých bylo dosaženo na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LFUK a VFN v Praze  za posledních 7 let.