Methotrexátová pneumonitida. Diagnostický problém v době chřipkové epidemie

Methotrexátová pneumonitida je vzácná, ale potencionálně život ohrožující komplikace léčby MTX. Její diagnostika je obtížná díky nespecifickým příznakům, o to více v situaci probíhající chřipkové epidemie. Včasná diagnostika založená na vyloučení infekce, vysazení MTX a zahájení léčby kortikoidy určuje prognosu pacienta a může zabránit jeho úmrtí na respirační insuficienci.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,9 MB)

Související články

Vysoká odolnost vůči zevním vlivům i vůči agresivním  podmínkám v GIT. Množí se v buňkách epitelu dýchacích cest. Pokud vyvolají virémii, mohou postihovat různé orgány - polytropismus.

CNS je do značné míry izolován od ostatních systémů organismu. Má specifické zajištění vnitřního prostředí, které omezuje průnik škodlivin a možnost poškození nervových buněk. Podle etiologie dělíme infekce nervového systému na bakteriální, virové, mykotické a parazitární.

Prezentace přináší údaje o současné epidemii eboly i údaje o příčinnách a průběhu nemoci. Autorka podává přehled kmenů viru eboly, způsobů přenosu, klinického obrazu, diagnostiky, prevence a profylaxe a prognózy. Druhá část prezentace je věnována dalším hemoragickým horečkám, podrobně pak horeččce Lassa, Marburg, Žluté zimnici, Dengue, Krymsko-Konžské horečce a onemocněním způsobeným flaviviry.