Infekční komplikace po transplantaci jater

Infekční komplikace jsou nejčastější příčinou morbidity i mortality po OLTx v časném potransplantačním období. Pečlivý screening infekcí před OLTx a profylaktická léčba po ní zásadně snižuje incidenci infekcí. Správné načasování transplantační léčby může rovněž zásadně snížit riziko infekčních komplikací.

Související články

Obsáhlá prezentace o chlamydiových infekcích zahrnuje téma od historie, přes mikrobiologii, taxonomii, morfologii a klinické projevy až po léčbu. Přehledová přednáška je vhodná jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.  

Listeriózy může být původcem septických stavů a neuroinfekcí (včetně novorozenců). Nutná dostatečně dlouhá léčba antibiotiky.

Pokud si cestovatel přiveze nějaké onemocnění, pak  velká část z nich je u nás nepřenosná. Infekční choroby jsou přičinou úmrtí cestovatelů v zahraničí asi v 1 %.