Hepatocelulární karcinom

Klasifikace hepatocelulárního karcinomu, nechirurgická terapie a jeho vztah k virovým infekcím a protivirové léčbě.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,9 MB)

Související články

Hepatocelulární karcinom je globálně pátý nejčastější karcinom. Pacienti s chronickým nosičstvím HBsAg mají 100x vyšší riziko rozvoje HCC než běžná populace. Prezentace shrnuje incidenci HBV a HCC, rizikové faktory pro rozvoj hepatocelulárního karcinomu, význam časné detekce, léčebné výsledky a principy patogeneze a kancerogeneze HCC.     

NAFLD, NASH jsou významným rizikovým faktorem HCC. Primární prevence je prevencí vzniku obezity, sekundární prevence znamená screening HCC u NASH cirhóz i u kryptogenních cirhóz. Screeningem HCC se rozumí pravidelné USG vyšetření jater nejméně jednou ročně. NAFLD je současně jaterní složka, konsekvence i příčina metabolického syndromu (MS) jehož společným metabolickou charakteristikou je inzulinorezistence. Zvýšený energetický příjem ve spojení se sníženou pohybovou aktivitou jsou hlavní příčiny epidemie obezity, které u geneticky predisponovaných jedinců spouští rozvoj MS a NAFLD.

Mezi benigní nádory žlučových cest patří papilom, adenomyom, fibrom a nádor z granulárních buněk. Cholangiocelulární karcinom řadíme mezi maligní nádory žlučových cest.