Non-alkoholická steatohepatitida je významným rizikovým faktorem vzniku hepatocelulárního karcinomu

NAFLD, NASH jsou významným rizikovým faktorem HCC. Primární prevence je prevencí vzniku obezity, sekundární prevence znamená screening HCC u NASH cirhóz i u kryptogenních cirhóz. Screeningem HCC se rozumí pravidelné USG vyšetření jater nejméně jednou ročně. NAFLD je současně jaterní složka, konsekvence i příčina metabolického syndromu (MS) jehož společným metabolickou charakteristikou je inzulinorezistence. Zvýšený energetický příjem ve spojení se sníženou pohybovou aktivitou jsou hlavní příčiny epidemie obezity, které u geneticky predisponovaných jedinců spouští rozvoj MS a NAFLD.

Související články

Mezi benigní nádory žlučových cest patří papilom, adenomyom, fibrom a nádor z granulárních buněk. Cholangiocelulární karcinom řadíme mezi maligní nádory žlučových cest.

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Přednáška představuje nová doporučení pro péči pacientů po transplantaci ledvin. Kromě doporučení pro indukční,  úvodní a dlouhodobou udržovací imunosupresi a monitoraci imunosupresivní indikace, uvádí také doporučení pro očkování, doporučení pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, s diabetem, hypertenzí, obezitou a malignitami.