Detekce karcinomu jícnu pomocí endoskopické cytoskopie - přednáška

Přednáška MUDr. Zdeňka Beneše CSc. zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené předsednictvo, vážení přítomní. Nejdříve mi dovolte, abych poděkoval organizátorům za tuto možnost, že tady mohu prezentovat své sdělení o nové endocytoskopické metodě. Současný stav detekce karcinomu sliznice trávicího traktu je založen na některých technikách, které se rozvíjejí. Jsou to hlavně samozřejmě konvenční endoskopické metody, nově autofluorescence, rozvíjející se chromodiagnostika, endoskopy se ZOOMem, NBI metoda, která dokáže velice hezky zobrazit sliznici vyšetřované oblasti. Nicméně žádná z těchto technik nedokáže zobrazit sliznici až do jejích morfologických detailů. Jsou to tyto dvě metody, které máte před sebou. To znamená konfokální laserová mikroskopie a takzvaná endoskopická cytoskopie, které dokáží zobrazit slizniční reliéf až do morfologických detailů. A je v podstatě možno udělat diagnostiku zánětu, normální sliznice nebo nádoru, respektive preneoplastických změn in-vivo, současně při běžné konvenční endoskopii. Endoskopická cytoskopie nám umožňuje zvětšit povrch slizničního reliéfu 400krát až 1100krát. Ten princip této metody je takový, že se endocytoskopická sonda protáhne pracovním kanálem endoskopu, ať už gastroskopu, či kolonoskopu, a po obarvení sliznice se zobrazí její detaily až po jednotlivé morfologické struktury včetně buněčných elementů, jader a podobně, a to všechno in-vivo, souběžně s rutinním endoskopickým zákrokem. Toto je endocytoskopická sonda. Toto je vlastní hlava té sondy. Tady je zamotaná ta sonda, která má 2,5 metru. Toto je detail sondy, který je velice jemný, malý, velice fragilní. A toto je mateřský endoskop. A zde vidíte vystrčenou cystoskopickou sondu. Toto je endocytoskopický obraz v podstatě jícnu, kde na konci v rámci lepší fixace je navlečený takový kroužek. Toto je stejný obrázek jenom s tím rozdílem, že sliznice je obarvená určitou barvičkou. My používáme methylenovou modř. A zde vidíte endocytoskopickou sondu, která se dotýká sliznice, kterou chceme vyšetřovat. Ty indikace endocytoskopického vyšetření jsou různé. My tady máme naznačeny jen některé. A hlavně toto vyšetření používáme k detekci preneoplastických změn a jejich sledování (tj. problematika Barrettova jícnu, dysplastických změn žaludku, tlustého střeva, preneoplastické změny v terénu ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby). Dále jsou to záchyty tumorózních afekcí hlavně v jícnu, méně často v žaludku a v oblasti tlustého střeva. A používáme tuto sondu také k diagnostice zánětlivých onemocnění, to znamená onemocnění Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy). Jako všechny metody, i tato metoda má samozřejmě i svá úskalí. Nejdůležitějším problémem, který nám vlastně znemožňuje vyšetřovat sliznici jícnu nebo hlavně tlustého střeva je obsah hlenu, který ulpívá na sliznici; dále je to výrazná peristaltika, která nám nedovoluje mnohdy zafixovat sondu na příslušnou lézi. Dále jsou to respirační pohyby a lokální mikrokrvácení. Dále je velice důležitý při tomto vyšetření těsný kontakt sondy se sliznicí tak, aby se to vyšetření úspěšně dalo provést. Zde máte obrázek sliznice jícnu, kde se nám nepodařilo na začátku odstranit hlen. Takže tyto černé elementy, to jsou jakoby jádra, které prokukují přes tu slizniční hlenovou bariéru. Kdežto tady už vidíte endocytoskopický obrázek buněčných elementů dlaždicového epitelu s krásnými černými jádry. A toto všechno vidíte in-vivo při endoskopickém vyšetření. Takto to probíhá v praxi. To znamená - zde je endoskopista, který se dívá na monitor, kde vidí makroskopický endoskopický nález. A zde tento druhý monitor, zde už přímo může odečítat endocytoskopický, to znamená histologický nález, který může vyhodnocovat a podobně. My používáme endocytoskopické vyšetření u menších nádorů, ale zároveň u větších tumorů jícnu, jak vidíte zde. Samozřejmě naprosto klíčovým momentem je těsná a dobrá spolupráce s morfologem, s patologem, který může být buď přítomen při tom endocytoskopickém vyšetření, a nebo je možné se s ním spojit on-line tak, že ten patolog vidí přímo při vyšetření nález, který mu můžeme prezentovat. Tady jsem si dovolil ukázat Vám pár obrázků. Toto je endocytoskopický obraz Barrettova jícnu. Takto vidíme při endoskopii už vlastní karcinom jícnu, který můžeme okamžitě v podstatě odečíst. Dovolte mi v krátkosti, abych prezentoval naše zkušenosti. My jsme vyšetřili za dvouleté období přes 30 pacientů. Z toho jsme endocytoskopicky vyšetřili 22. A když jsme nález verifikovali, jelikož vždy verifikujeme tento nález biopticky, tak bylo potvrzeno 20 bioptických vyšetření. To znamená, že u 2 se nám to nepodařilo diagnostikovat pomocí biopsie. U žen také ve 2 případech. Bohužel se nám ve 3 případech nezdařilo endocytoskopické vyšetření, a to protože dvakrát jsme měli lokální krvácení, které nám znemožnilo to vyšetření provést, a jednou přítomnost hlenu na sliznici. Teď mi dovolte pustit video. Takto vidíte obrázek endocytoskopický přímo při vyšetření. Tady je normální sliznice jícnu, normální buněčné elementy, dlaždicový epitel s krásnými jádry. A teď v této fázi jsme se dostali ke karcinomu. Tak to vidíme přímo při vyšetření, můžeme odečítat, vidíte ty difúzně změněné polymorfní buňky s obrovskými jádry. Takže přímo souběžně s endoskopickým vyšetřením můžeme říci, že ten pacient má nádorové maligní onemocnění. Dovolte mi prosím na závěr říci několik tezí. Nám se podařilo prokázat, že lze endocytoskopicky in-vivo detekovat karcinom jícnu. Toto vyšetření zpřesňuje a urychluje diagnostiku nádoru jícnu. A endocytoskopie je vhodná pro nemocné, kteří berou antikoagulancia či antiagregancia. Bioptické vyšetření může být rizikové pro pacienta. Metoda je neintervenční a bezpečná. A snižuje pravděpodobnost špatného zásahu při biopsii. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Motolské onkologické dny - webcast.

Související články

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.

Přednáška RNDr. Tomáše Pavlíka Ph.D. zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Epidemiologie, skrínink, patologie, genetika.

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.