Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Zhoubné nádory kolorekta

Kolorektální karcinom je jednou z onkologických diagnóz, které znamenají závažný celospolečenský problém zejména v České republice. Incidence tohoto onemocnění v ČR se řadí na první místo v celosvětovém žebříčku, přičemž polovina nemocných přichází v pokročilém stadiu.

Moderní léčebné metody, které zařazují biologickou léčbu do léčebných schémat pokročilého onemocnění, mohou vyústit v prodloužení bezpříznakového období a celkového přežití nemocných. V případě dosažení resekability metastáz mohou moderní metody dát šanci na dlouhodobé přežívání i na kompletní vyléčení.

Prevence, diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu není již doménou jednoho specialisty, ale vyžaduje týmový přístup řady specialistů – v prvé řadě onkologů, chirurgů, gastroenterologů a rentgenologů.