Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory kolorekta

Kolorektální karcinom je jednou z onkologických diagnóz, které znamenají závažný celospolečenský problém zejména v České republice. Incidence tohoto onemocnění v ČR se řadí na první místo v celosvětovém žebříčku, přičemž polovina nemocných přichází v pokročilém stadiu.

Moderní léčebné metody, které zařazují biologickou léčbu do léčebných schémat pokročilého onemocnění, mohou vyústit v prodloužení bezpříznakového období a celkového přežití nemocných. V případě dosažení resekability metastáz mohou moderní metody dát šanci na dlouhodobé přežívání i na kompletní vyléčení.

Prevence, diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu není již doménou jednoho specialisty, ale vyžaduje týmový přístup řady specialistů – v prvé řadě onkologů, chirurgů, gastroenterologů a rentgenologů.