Chirurgický staging karcinomu rekta

Zahajovací přednáška bloku o stagingu karcinomu rekta vyzývá, aby nebyl staging plánován jen na podkladu kolonoskopie a aby nebyl u stagingu vynechán chirurg a přináší úvod do vyšetřovacích a zobrazovacích metod používaných ke stagingu karcinomu rekta.    

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Zahájíme blok o stagingu karcinomu rekta. A já bych si dovolil jenom opravdu velmi velmi stručně říct, abyste ze stagingu, přes celou řadu sofistikovaných metod, abyste nevynechali chirurga. Já bych mohl říkat několik takových kazuistik, kdy se všechno plánovalo podle kolonoskopie - a není to nic proti kolonoskopii, absolutně ne, celá řada mých kamarádů kolonoskopů, mám je hrozně moc rád a ti, kdyby tady byli, tak by Vám řekli, že kolonoskopie opravdu není metoda na určení stagingu karcinomu rekta. Nicméně zažil jsem opravdu to, že se plánuje staging na podkladě kolonoskopie. A chtěl bych říct, že u každého karcinomu rekta by měl, kromě těch sofistikovaných metod, které jsou čím dál přesnější a blíží se jejich senzitivita a specifita sto procentům, aby toho pacienta vždycky viděl chirurg. A pokud je vstupní vyšetření kolonoskopie, jakože se kolonoskopie čím dál více budou dělat screeningové, mluvím tedy o kolonoskopiích, nemluvím o virtuální kolonoskopii, to je zase jiné téma, tak aby vždycky opravdu ten pacient, pokud bude mít nález - a já to možná přeháním na našem pracovišti - do pětadvaceti centimetrů, tak aby ho vždycky viděl chirurg. Protože zažil jsem už i údaj o pětadvaceti centimetrech a zavedl jsem prst per rectum a divil jsem se. Samozřejmě, možná si to jenom všichni uvědomujeme, ale prostě ten konečník je poměrně rozsáhlý orgán a je poměrně dost důležité, kde ten tumor je. Samozřejmě pro další plánování další léčby. A samozřejmě tady to rozdělení na ty třetiny podle toho, jestli se to měří od ano-kutánního přechodu nebo některá měření se udávají od horního konce svěrače a samozřejmě pak ta čísla jsou trošičku odlišná. Musíme k tomu přidávat příslušné centimetry. Chtěl bych říct, že pro to plánování té léčby a pro informování pacientů není jenom důležitá ta samotná vzdálenost, ale jsou tam i jiné faktory. Velice důležitá je samozřejmě lokalizace toho nádoru. Daleko lepší perspektivu má nádor, který je lokalizovaný v zadní části rekta, u ženy, která má nízké BMI, má širokou pánev. Naopak pokud se jedná o chlapa s klasickým slovanským designem, úzká pánev, velké břicho, tak může tumor v deseti centimetrech být velký problém při následující chirurgické léčbě. Čili tyto věci je nutné velice dobře naplánovat. Já na našem pracovišti opravdu doporučuji, pokud je iniciální kolonoskopie a je ten nález do dvaceti pětadvaceti centimetrů, aby vždycky následovalo chirurgické vyšetření, jehož součástí je vyšetření digitální. Samozřejmě hodnotí se a u těch tumorů té distální třetiny nebo i střední třetiny opravdu není přesnější měření vzdálenosti než prstem. I rektoskopie samozřejmě vytváří už určité artificiální problémy, kde se napíná jedna stěna a už to není až tak úplně přesné, digitální vyšetření je opravdu nejpřesnější. A navíc se dají hodnotit další parametry, které jsou opravdu nesdělitelné, pokud to sami nevyšetřujete. Ať jste onkologové, ať jste chirurgové, ať jste jakékoliv jiné odbornosti. Protože jedině takto můžete posoudit, jestli ten tumor je volně pohyblivý, jestli je fixovaný, můžete vyšetřit rektovaginální septum u žen, bez bimanuálního vyšetření absolutně není možné. U těch distálních tumorů kromě rektoskopie samozřejmě se velice dobře uplatňuje anoskop, aby třeba tam, kde zvažujeme koloanální anostomózu, abychom přesně věděli postavení k linea dentata. A ukazuje se, že pravděpodobně nejobjektivnější, protože i chirurg má velkou míru subjektivity i ta rektoskopie není až tak objektivní, nejobjektivnější asi nejen na celkový ten lokální staging, ale i na stanovení přesné vzdálenosti, což je určitě klíčový parametr pro plánování další léčby, bude pravděpodobně měření na magnetické rezonanci. A o tom bude mluvit pak paní doktorka Šárka Bohatá.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast.

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.