Indikační komise pro nádory GIT

Přednáška o multidisciplinárním přístupu jako předpokladu optimální léčby metastatického kolorektálního karcinomu zazněla na 2. pracovním setkání onkologů a chirurgů v Lednici. Přednáška představuje fungování indikační komise v praxi.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer. Některé praktické poznámky k fungování indikačních komisí. Můžu říci, že onkologická indikační komise ve Fakultní nemocnici Brno vznikla v roce asi 1998 (bych si tak myslel) a otcové zakladatelé sedí u tohoto stolu. Všichni čtyři, určitě. A tam byl jediný rozdíl, že tehdy to nebyli profesoři ale docenti... A můžu říci, že celá práce té komise je ve svém jednání vždy velmi věcná. Ten čas komise je omezený, je to vždy na začátku pracovní doby a každý má potom spoustu práce a během té vyhrazené doby se musí projednat spousta věcí. V rámci takového vrásnění brněnské onkologie jsem měl možnost poznat práci onkologické komise v Masarykově onkologickém ústavu. A nakonec i onkologické chirurgické komise při I. chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. A můžu říci, že charakter té práce se nějakým způsobem neliší. Vždy je to jednání rychlé, ku prospěchu pacienta. V každém případě, pokud máme čerstvě diagnostikovaného pacienta, vždy má nějakého ošetřujícího lékaře nebo někoho, kdo rozhoduje primárně o osudu toho člověka. Musí se rozhodnout - jasně, u toho pacienta je možný nějaký agresivnější přístup k dosažení resekce, a tím podstatného zlepšení jeho prognózy, nebo je to čistá paliace. V tom případě je to paliace. Mohu mu já na svém pracovišti nabídnout to nejlepší nebo je pracoviště, kde případně je možno poskytnout něco jiného? Multidisciplinární tým, to zde bylo zmiňované. Ve všech těch komisích je chirurg, klinický onkolog, je dobré, když tam sedí radioterapeut, protože u kolorektálního karciomu má radioterapie podstatné místo; gastroenterolog, může se přizvat další specializace, patolog, urolog, gynekolog. Samozřejmě radiodiagnostik, stěžejní člověk. Jednání těch komisí je otevřené pro všechny spolupracující lékaře regionu. Optimální je, pokud jsou podklady pro to jednání komise připraveny předem, pokud je na komisi přítomen člověk, který má detailní informace o tom pacientovi - a to buď může být ošetřující lékař, nebo tu informaci získá kterýkoliv člen komise, respektive lékař, který jednání komise navštíví, a tak se vlastně stává součástí té komise. Ideální je nejlépe zaslat elektronicky stručnou charakteristiku toho pacienta a zaslat snímkovou dokumentaci dopředu, nejlépe do faxu, tak aby byla při té vlastní komisi dobře dostupná. Doporučení komise se děje formou zápisu s tím, že je to doporučení a je na ošetřujícím lékaři potom, jak s tímto doporučením naloží, ale bylo by zase i z jeho hlediska vhodné, pokud by se ten postup odlišoval, aby toto bylo nějakým způsobem zdůvodněné. V praxi, pokud pacienta posíláme na jakoukoliv komisi k projednání resekce jaterních metastáz - je možná, není možná, je tam možná termoablace, ano / ne. Tak v každém případě projednávání komisí není žádným důvodem k přerušení současné probíhající protinádorové léčby. A tato léčba by měla probíhat v podstatě až do doby, kdy je stanoven definitivně termín výkonu a potom je teprve čas tu léčbu přerušit, respektive po domluvě nějakým způsobem upravit. To že musí všichni spolupracovat, to je zjevné. A na posledním snímku jsem chtěl ukázat tři komise, které fungují v Brně. Je to jednak indikační komise v Bohunicích, jsou tam i kontakty, potom v Masarykově onkologickém ústavu a komise ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Z jednání těch komisí, to je jenom moje poznámka, můžu konstatovat, i když jsem lehce ztratil také pojem o tom, jak to s KOC v Brně je, ale musím říct, že na jednání týmů jednotlivých komisí nejsou nějaké vzájemné animosity. Ta práce je velmi věcná, velmi rychlá, ta komise je vždy ku prospěchu pacienta. A v žádném případě třeba neslouží, což by třeba také mohl mít někdo dojem, k nějakému kádrování nebo posuzování toho odesílajícího pracoviště. Je to velmi věcné a velmi rychlé, velmi rychlé rozhodnutí. A ideální je, pokud ten pacient je posílán na tu komisi s konkrétním dotazem. "Resekce? Ano / ne." A komise se k tomu vyjádří. Samozřejmě lze i "navrhněte optimální postup". Takto to lze, ale lépe je, pokud ošetřující lékař má představu, co by vlastně chtěl. Já děkuji. A jestli bude čas, tak jsme si připravili pár takových kazuistických sdělení v podstatě pacientů, kteří byli prezentováni na indikační komisi ve Fakultní nemocnici v Brně v poslední době.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010.

Související články

Virtuální onkologická GIT komise

Záznam jednání multidisciplinární GIT komise, kde skupina odborníků různých specializací  řeší konkrétní kazuistiky, navazuje na webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Úvodní přednáška chirurgicko onkologického semináře, konaného v Lednici, zazněla na téma chirurgické léčby metastáz kolorektálního karcinomu, nutnosti perioperační komplexní léčby a multioborové spolupráce chirurgů, onkologů a radiologů ke zlepšení výsledků léčby.

Úvodní přednáška bloku o novinkách v léčbě kolorektálního karcinomu a metastatického kolorektálního karcinomu se věnuje především neoadjuvantní léčbě, připomíná roli totální mezorektální excize a shrnuje trendy posledních let v chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu.