Patient-driven treatment strategies in metastatic colorectal cancer

 • , Department of Medical Oncology Radboud University Nijmegen Medical Centre Nijmegen, The Netherlands

Přednáška o pacientem řízené léčebné strategii metastatického kolorektálního karcinomu zazněla na satelitním sympóziu s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Přednáška je k dispozici také v českém jazyce a ve formátu ppt.

Odpovězte, prosím, na anketní otázky, které byly položeny publiku profesorem Puntem během této přednášky. Odpovědi návštěvníků portálu MojeMedicína si můžete porovnat s odpovědí publika na ESMO sympóziu. Jak publikum odpovědělo se dozvíte v přednášce.

Léčba nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem chemoterapií a bevacizumabem…

 • 83.3% (5 hlasů) - By měla pokračovat do progrese nebo nepřijatelné toxicity?
 • 16.7% (1 hlas) - Může být bezpečně přerušena, aniž je snížena účinnost?

U nemocných s MCRC s „divokým“ typem KRAS s neresekabilními metast. pouze v játrech je optim. léčbou

 • 0% (0 hlasů) - Chemoterapie?
 • 66.7% (4 hlasy) - Chemoterapie + bevacizumab?
 • 0% (0 hlasů) - Chemoterapie + cetuximab nebo panitumumab?
 • 33.3% (2 hlasy) - Chemoterapie + bevacizumab a cetuximab nebo panitumumab?

U nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem mutace BRAF…

 • 33.3% (2 hlasy) - Je omezena jen na nádory s „divokým“ typem KRAS
 • 0% (0 hlasů) - Predikuje účinnost protilátek proti EGFR u nemocných d „divokým“ typem KRAS
 • 16.7% (1 hlas) - Má prognostický význam bez ohledu na stav KRAS
 • 50% (3 hlasy) - Všechny odpovědi jsou správné

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem mohou být vyléčeni, pokud je dosaženo R0 resekce a nebo dojde k likvidaci metastázy jinou kurativní metodou. Chemoterapie může vést ke zmenšení metastáz a navození sekundární resekability původně neresekabilního či hraničně resekabilního onemocnění. Nejvíce studií je zaměřeno na pacienty s jaterními metastázami a všichni tito pacienti by měli projít mezioborovou indikační komisí. 

Přednáška se zamýšlí nad postavením cílené léčby u kolorektálního karcinomu a podává výčet situací, kdy není biologická léčba indikována. Dále přednášející seznamuje s analýzami ze studií TRIBE, PRODIGE 20, AVEX, CALGB/SWOG 8045, které byly publikovány na letošním ASCO. Data ze studií doplňují data z registru CORECT.

Kazuistika, která zazněla v závěrečném bloku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, demonstruje, že v léčbě karcinomu rekta jde o léčbu multimodální.