Vyšetření K-ras v biopsii při kolonoskopii u kolorektálního karcinomu - přednáška

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Epidemiologie, patologie, diagnostika a léčba  kolorektálního karcinomu. Hepatocelulární karcinom.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Takže dobré dopoledne. Dovolte mi, abych zde přednesl naší práci o vyšetření K-ras v biopsii při kolonoskopii u kolorektálního karcinomu. Já se trošičku omlouvám, že tedy budu opakovat v podstatě to, co jsme si říkali včera během dopoledne ohledně K-ras vyšetření. Myslím si nicméně, že na úvod je to vhodné okomentovat. Je známo, v podstatě, že v poslední době dochází k výraznému pokroku v terapii pokročilého kolorektálního karcinomu. A my na základě toho abychom mohli tu terapii lépe cílit, bychom měli mít určitá vyšetření k dispozici. Toto je obrázek, který jsme tady už včera viděli, je to princip EGFR receptoru a nádorové buňky. Já to přeskočím trošku rychleji. Je zjištěno, že úskalí anti-EGFR terapie je dáno tím, že byla zjištěna bodová mutace genu K-ras, která určitým způsobem nedovoluje úspěšnou biologickou léčbu. Toto je princip fungování K-ras. Já to také nebudu komentovat, protože jsme si o tom říkali včera. Nicméně vzhledem k tomu, že nás klinické zkušenosti a skutečnosti vedly k tomu, že by bylo vhodné vyšetření K-ras udělat co nejrychleji, tak jsme se rozhodli společně s pracovištěm paní profesorky Jordánové v podstatě detekovat K-ras už v biopsii při kolonoskopickém vyšetření. Dovolte, abych Vás seznámil s naší zkušeností. My jsme vyšetřili v podstatě za rok a půl sedmdesát čtyři pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Čtyřicet pět mužů, dvacet devět žen. O průměrném věku šedesáti pěti let. Vždy jsme provedli šest až osm biopsií z nádorové tkáně. Teď to, co řeknu, je velice podstatné. Ty biopsie, bioptické preparáty byly urychleně fixovány a poslány do laboratoře. Je to z toho důvodu, aby ta fixace nebyla příliš dlouhá a aby se nezničila DNA. Tedy aby potom genetik mohl K-ras vyšetřit. My jsme zjistili při té práci, že i různá pracoviště používají různě koncentrovaný formol. A my jsme zjistili, že v podstatě optimální je desetiprocentní formaldehyd. Někde se používá i víceprocentní. A víceprocentní formaldehyd dělá to, že denaturuje v podstatě tu tkáň a zničí nám DNA, což je samozřejmě potom problematické pro toho genetika, aby vyšetřil K-ras. Ze sedmdesáti čtyř pacientů jsme čtyřiceti osmi pacientům zjistili wild typ K-rasu. A ve dvaceti šesti pozorováních, tedy u třiceti pěti procent pacientů byla z biopsií při kolonoskopii zjištěna mutace, čili mutovaný gen. Z toho dvacet tři mutací bylo v oblasti dvanáctého kodonu, u tří mutací třináctého. Toto je v podstatě potvrzení toho, co jsem říkal. Všimněte si, že u třináctého kodonu to byli pouze pacienti. U ostatních dvaceti tří to byl kodon číslo dvanáct. Vyšetření K-ras z biopsie jsme prováděli, protože klinické zkušenosti nás vedly k tomu, že je nutné už před klinickým zákrokem vědět, jaký má pacient s metastazujícím kolorektálním karcinomem K-ras. Do té doby se vždy to vyšetření na K-ras dělalo z resekátu, to znamená mnohdy až po poměrně dlouhé době po zjištění primárního karcinomu. To je takový obrázek metastazujícího karcinomu při kolonoskopii, tady samozřejmě při preparátu. A tak mi dovolte z této naší drobné skromné práce říct několik závěrečných momentů. Ta detekce K-ras je důležitá pro vhodnost anti-EGFR biologické léčby. Při záchytu mutovaného není tato léčba indikována. Verifikace K-ras z resekátu, ale i z biopsie při koloskopii - to je důležité pro rychlost a kvalitu diagnostiky. Je to vhodné u pacientů, u nichž není chirurgická intervence indikována. Například u pacientů, kteří mají těžká přidružená onemocnění. A takových pacientů není málo. A výhledově samozřejmě je nutno analyzovat další možnosti, kdy v rámci signální intracelulární kaskády budeme verifikovat další markery, které budou vhodné ke zkvalitnění obzvláště biologické léčby. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Motolské onkologické dny - webcast.

Související články

Kazuistika, která zazněla v závěrečném bloku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, demonstruje, že v léčbě karcinomu rekta jde o léčbu multimodální. 

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Epidemiologie, patologie, diagnostika a léčba  kolorektálního karcinomu. Hepatocelulární karcinom.

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Biologická  léčba  kolorektálního karcinomu.