Křest Monografie Kolorektální karcinom 2013

Ve čtvrtek 17. října 2013 byla v Galerii Egona Schieleho v Českém Krumlově slavnostně pokřtěna Monografie Kolorektální karcinom 2013. Publikace je speciální přílohou časopisu Farmakoterapie vydavatelství Farmakon Press, který uspořádal slavnostní křest v rámci XX. Jihočeských onkologických dnů. Natočili jsme slavnostní křest a rozhovor s hlavním autorem a pořadatelem celé publikace prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc.

 

Pod jeho vedením se podařilo týmu 33 spoluautorů vytvořit vysoce kvalitní edukativní dílo. Sborník je celým svým obsahem aktuálním příspěvkem ke zlepšení vzájemné komunikace mezi odborníky v oblasti kolorektálního karcinomu, včetně zkvalitnění konzistence, kontinuity, koordinace a efektivity onkologické péče. Základem současné onkologické péče je totiž multidisciplinární léčebný přístup a klíčová rozhodnutí o léčebné strategii včetně časové posloupnosti léčebných modalit připravuje mezioborový pracovní tým. Multidisciplinární rozhodnutí nenahrazuje zodpovědnost každého specialisty v jednotlivých etapách léčby a nemocný neztrácí „svého“ lékaře. Multidisciplinární přístup je v souladu s konceptem personalizované onkologické péče, která vychází z filozofie jedinečnosti každého pacienta.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dnešní den byl pro mě mimořádnou událostí, protože dne sedmnáctého října dva tisíce třináct proběhl křest sborníku nebo monografie nazývané Kolorektální karcinom v roce dva tisíce třináct, který vydala Farmakoterapie jako speciální přílohu. A já jsem měl tu možnost být pořadatelem tohoto vydání, to znamená vybrat témata, vybrat autory a spolupracovat na uspořádání celého tohoto zdařilého díla. Ta publikace byla vydána za laskavé podpory společnosti Roche, která se tak podílela na zvýšení úrovně vědění v České republice, protože tato publikace navazuje nebo je obdobou publikace, která vyšla ve Slovenské republice. Ale myslím, že v současnosti je aktuálnější, je komplexnější a zabývá se problematikou kolorektálního karcinomu. Kolorektální karcinom je závažným problémem v České republice, protože všichni víme, že jsme na jednom z prvních míst jeho incidence v evropských zemích. A počty nových karcinomů kolem osmi tisíc jsou varující. A zejména varující je to, že řada jich je zachycována v pokročilých stadiích mimo možnosti operační léčby. Ta publikace soustředila celou řadu autorů všech lékařských disciplin, kteří jsou zapojeni do problému kolorektálního karcinomu. To znamená počínaje diagnostikou, screeningem, zobrazovacími metodami, léčbou adjuvantní, léčbou chirurgickou, léčbou metastazujícího onemocnění a speciální problematikou, která se týká řešení jaterních metastáz, což je unikátní záležitost právě u kolorektálního karcinomu, kde toto onemocnění je dá se říci řešitelné i ve fázi metastatického stadia. Ti autoři, kteří jsou zde zmíněni, kteří se všichni zúčastnili této publikace, představují dá se říci špičky české onkologie a chirurgie, takže je mi nesmírnou ctí to, že všichni autoři přijali vyzvání a zúčastnili se na přípravě této publikace. A myslím, že to není poslední publikace na toto téma. A myslím, že bychom měli pokračovat. A zdá se mi, že stojí za to něco napsat a rozšiřovat vědomosti českých onkologů, chirurgů a všech dalších odborníků, kteří jsou zúčastněni na péči o toto velmi závažné onemocnění v éře individualizované nebo personalisované medicíny, která je současností a budoucností. Velmi zajímavé je, že i u metastazujícího onemocnění jsou doklady o prodloužení doby přežití nemocných v posledních dvaceti letech, kdy se podařilo s využitím nových léků, zejména léků působících cíleně, takzvané biologické léčbě v kombinaci s chemoterapií - doba přežití těchto nemocných se pohybuje až kolem čtyřiadvaceti až třiceti měsíců. To znamená, že to onemocnění ve fázi metastáz se stává chronicky léčitelným. Ale rozhodující pro úspěch léčby je časná diagnostika - je třeba se věnovat screeningu, upozorňovat na problematiku, která zde je. A já myslím, že k tomu ta publikace patrně přispěje.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý večer, vítám Vás dnes tady v Galerii Egona Schieleho. Já se jmenuji Kateřina Daňková a zastupuji tady časopis Farmakoterapie. Velice Vám děkuji, že jste sem dnes přišli. Důvodem našeho setkání je, abychom tu pokřtili naši novou publikaci, která je letos věnována kolorektálnímu karcinomu. Chtěla bych poděkovat všem zástupcům autorského kolektivu, kteří jsou tady kolem mě, za jejich čas a úsilí, které věnovali přípravě článků a panu profesoru Petruželkovi zejména za to, že koordinoval a vytvořil celý obsah publikace. Děkuji také paní doktorce Růžičkové a firmě Roche, protože bez jejich podpory by samozřejmě tato publikace nemohla být vydaná. Předávám jim tímto slovo. Dobrý večer, dámy a pánové, já Vás tady vítám za společnost Roche na tomto křestu monografie. Ráda bych také poděkovala všem autorům, zejména panu profesoru Petruželkovi. Myslím, že se povedla dát dohromady opravdu famózní, recentní publikace, která shrnuje všechno kolem kolorektálního karcinomu, od prevence, přes diagnostiku až po chirurgickou reonkologickou léčbu. A chtěla bych říct za firmu Roche, že jsme velmi pyšní na to, že můžeme právě letos podpořit tuto publikaci, protože je tomu letos deset let, co byly na ASCO kongresu poprvé publikovány výsledky Avastinu u pacientů s metastázujícím kolorektálním karcinomem. Máme tedy letos co slavit, jsme určitě hodně rádi, že i čeští pacienti mají šanci být léčeni Avastinem, že mají šanci využít toho, co jim Avastin dává, a to je prodloužení kvalitního života. Ta aktuální data z české kotliny jsou velice impresivní, protože ke dnešnímu dni máme na Avastinu odléčeno či dnes léčeno téměř 5000 pacientů a data celkového přežití - jsme na mediánu 27 až 28 měsíců u těchto pacientů. Čili myslím si, že to jsou krásné výsledky a že Avastin je lék, který máte vyzkoušený. Chtěla bych říct, že věříme tomu, že díky i Vaším vlastním zkušenostem bude v budoucnu příbývat pacientů, kteří mohou profitovat v léčbě Avastinem. Chtěla bych v tuto chvíli popřát této monografii "Kolorektální karcinom" hodně štěstí, hodně spokojených čtenářů a autorům bych chtěla popřát ještě mnoho takto pěkných publikací. Předávám slovo panu profesoru Petruželkovi. Děkuji za úvodní slova. Je to publikace nebo monografie, jak to nazýváte, která je společným dílem nezávislých odborníků, kteří se všichni podíleli rovným dílem na článcích, které stojí za to si přečíst. A proto já bych si dovolil, než ji pokřtím, vyjmenovat všechny spoluautory, někteří z nich jsou tady přítomni. Je to podle abecedy: takže je to paní profesorka Abrahamová, která je zde, pan doktor Daniel Bartůšek, ten tady není, paní doktorka Šárka Bohatá, docent Tomáš Büchler, doktor David Buka, docent Pavel Dundr, docent Ladislav Dušek, docent Josef Dvořák, doktor Ondřej Fiala, doktor Patrik Georges, není tady, doktor Tomáš Grega, profesor Fínek, ten je zde, doktorka Beata Hemelová, docent Holubec, také je zde, nádherná příležitost to vidět, profesor Kava, profesor Koška, primář Kubala, doktorka Denisa Matůšková, doktor Vít Martin Matějka, doktorka Petra Mrázková, doktor Jan Mužík, doktor Petr Novák, doktor Jiří Petera, pak jsem tady já, doktor Igor Richter, profesor Miroslav Ryska, chirurg, doktor Libor Staněk, doktor Štěpán Suchánek, profesor Vladislav Třeška, docent Jiří Tomášek, doktor Ondřej Urban, profesor Vlastimil Válek, doktor Michal Vočka, který tady musí být a profesor Miroslav Zavoral, to jsou všichni, kteří se společně podíleli na zrodu této neobyčejně zdařilé publikace, kterou teď pokřtíme. Abychom nezdržovali, tak poprosím ihned ("smích"). Mohl bych ještě také poděkovat? Pan profesor Fínek by chtěl říct pár vřelých slov. ("smích") Jenom jednu větu: Já bych za autorský kolektiv velice rád poděkoval panu profesoru Petruželkovi. Nejvíc nás bavilo, když jsi tvořil autorský kolektiv. Já myslím, že nikdo neodmítl, všichni koryfejové české onkologie, včetně chirurgů, se zúčastnili, takže ani profesor Fínek neodmítl. Děkujeme všem a teď to můžeme pokřtít. Pokřtíme tak, že jeden výtisk polijeme. To je škoda... To se má jenom tak postříkat. (...) Kniha je nejlepší přítel člověka. (...) Já bych chtěl ještě poděkovat paní magistře, která s námi měla mimořádnou trpělivost, zejména když dostávala v ranních hodinách některé vypracované články. (...) Tak máme všichni. Tímto křtíme, nejlépe to umí postříkat paní profesorka. Tak je pokřtěno. (potlesk a přípitek)

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.