Role patologa při hodnocení kvality práce kolorektálního chirurga – očekávání a realita

Druhá z řady přednášek na téma kvalita totální mezorektální excize a její význam pro další léčbu se zabývá rolí patologa v hodnocení kvality práce chirurga.  Pro objektivní zhodnocení kvality TME je nezbytné mít zavedeno parametrické hodnocení, mít definovaná kritéria, standardizovaný postup zpracování a vyšetření resekátu, dokonale spolupracovat a komunikovat v multidisciplinárním týmu, a v neposlední řadě mít zkušenosti a odvahu. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážení pánové předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne. Já jsem byl požádán panem profesorem Kalou, abych něco uvedl o roli patologa při hodnocení kvality práce kolorektálního chirurga. Většinou patologové vyprávějí o molekulární diagnostice různých prediktivních markerů, a je potřeba si uvědomit, že ty prediktivní markery to je jenom třešnička na dortu a že osud pacienta závisí zejména na tom těstě a na tom krému a ta třešnička to může sice celé pokazit, ale když ten spodek bude špatný, tak už to určitě nevylepší. Tento blok je věnovaný totální mezorektální excizi, něčemu, co pro nás bylo ne před příliš dlouhou dobou novinkou a nevěděli jsme vlastně vůbec, co to je. Když jsme se to dozvěděli, tak jsme se museli vrátit zpátky k anatomii a spolu s radiology si zopakovat anatomii malé pánve. Čili totální mezorektální excize, tak jak ji chápe patolog, je kompletní odstranění rekta se všemi tukovými obaly, tedy s mezorektem, která je ohraničena mezorektální fascií a musíme vycházet tedy z toho, že se jedná o jasně definovaný anatomický kompartment. Když si řekneme, co to je kvalitní totální mezorektální excize, protože chirurg od nás chce slyšet, že pracuje kvalitně a pokud my mu máme vyhovět a říct mu to, musí to být zaprvé pravda a za druhé musíme nějakým způsobem být schopni ten výkon ohodnotit. Tedy aby byl výkon chirurgicky radikální a kvalitní, musí být kompletní. A abychom to my mohli zhodnotit, potřebujeme několik kritérií nebo několik parametrů, podle kterých můžeme postupovat, musíme mít zavedené nějaké parametrické hodnocení. To znamená ne, že to budeme hodnotit tak, jak každému z nás se zdá, ale budeme se snažit tedy zavést nějaká parametrická, jasně definovaná kritéria, která budou objektivní a nezpochybnitelná. Předpokládá to dokonalou spolupráci v rámci nějakého multidisciplinárního týmu a zahrnuje to jak komunikaci patologa, radiologa, chirurga, tak zkušenost na všech třech stranách a jak uvidíte z přednášky paní doktorky Hovorkové, tak ta zkušenost se získává ne úplně snadno a představuje to také odvahu říci si navzájem i nepříjemné věci, což není vždy úplně jednoduché. Pokud si vygooglujete slova "objektivní hodnocení", tak v obrázcích vám vyskočí všechno, včetně testování vína a Gambrinus ligy. A pokud si to vygooglujete v textové části Googlu, tak zjistíte, že jsou tam jako objektivní hodnocení na severu Líbím se ti nebo objektivní hodnocení žákovských prací. Takže v Googlu se příliš neinspirujeme, musíme jít tedy do literatury odbornější. Co jsme si my odnesli z literatury a jaksi z našich vlastních zkušeností, je, že jsme tedy zavedli nebo na našem ústavu byl zaveden a postupně se rozšířil i na další pracoviště standardizovaný postup hodnocení, který vyústí v jednotný strukturovaný výsledkový protokol. Abychom toto mohli podnikat, je nezbytné ze strany chirurga na začátku dodat resekát, který je nefixovaný a nerozstřižený a musí nám chirurg dodat veškeré relevantní údaje, jak zase uslyšíte od paní doktorky Hovorkové, ne vždycky je to úplně jednoduché. Uslyšíte, jak složitý, i když ve své podstatě vlastně jednoduchý, ten proces celý je, ale že se dá nastavit krok po kroku tak, abychom skutečně došli k objektivním standardizovaným výsledkům. A z patologa coby soudce toho chirurga se spíše stává patolog jako kolečko soustrojí, které nějakým způsobem musí celé fungovat, aby z toho profitovali nemocní s karcinomem rekta. U nás tedy hlavní dvě osoby, které jsou v tomto zavzaty, jsou paní doktorka Hovorková a doktor Hadži-Nikolov, který vlastně to dělat začal a Eva to po něm postupně převzala. A to je všechno a já předám slovo dalšímu přednášejícímu.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu VII. Pracovní multidisciplinární setkání - webcast.

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.