Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory kůže

Kožní nádory se dělí na nemelanomové kožní nádory a melanomy. 

Metastatický melanom je nejen nejagresivnějším nádorovým onemocněním kůže, ale patří i k nejhůře léčitelným nádorům obecně. Základní a nejúčinnější terapií maligního melanomu je chirurgická excize s dostatečným lemem zdravé tkáně, vyšetření sentinelové uzliny a exenterace příslušné lymfatické oblasti při jejím metastatickém postižení. Teprve nedávno začala do léčby metastatického melanomu pronikat i tzv. biologická léčba. 

Roční globální incidence nemelanomových kožních nádorů je 2–3 miliony. Dva hlavní typy nemelanomových kožních nádorů jsou bazaliom (BCC), který je nejčastěji diagnostikovanou malignitou a spinaliom, který je druhým nejčastějším kožním nádorem.