Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Zhoubné nádory kůže

Kožní nádory se dělí na nemelanomové kožní nádory a melanomy. 

Metastatický melanom je nejen nejagresivnějším nádorovým onemocněním kůže, ale patří i k nejhůře léčitelným nádorům obecně. Základní a nejúčinnější terapií maligního melanomu je chirurgická excize s dostatečným lemem zdravé tkáně, vyšetření sentinelové uzliny a exenterace příslušné lymfatické oblasti při jejím metastatickém postižení. Teprve nedávno začala do léčby metastatického melanomu pronikat i tzv. biologická léčba. 

Roční globální incidence nemelanomových kožních nádorů je 2–3 miliony. Dva hlavní typy nemelanomových kožních nádorů jsou bazaliom (BCC), který je nejčastěji diagnostikovanou malignitou a spinaliom, který je druhým nejčastějším kožním nádorem.