Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Bazocelulární karcinom

Kožní nádory se dělí na nemelanomové kožní nádory a melanomy. Roční globální incidence nemelanomových kožních nádorů je 2–3 miliony. Dva hlavní typy nemelanomových kožních nádorů jsou bazaliom (BCC), který vzniká v bazální vrstvě epidermis a je celosvětově nejčastěji diagnostikovanou malignitou a spinaliom (SCC), který je druhým nejčastějším kožním nádorem a vzniká v dlaždicových (squamózních) buňkách.