Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory ledvin

Nejen kolorektální karcinom určuje prvenství České republiky v incidenci tohoto onemocnění, ale i u karcinomu ledviny patří naše země k oblastem s jeho nejvyšším výskytem.

Moderní léčba převážné většiny těchto onemocnění využívá patofyziologických mechanismů, které souvisí s mutací VHL genu. Zvláště u karcinomu ledviny s převážně světlebuněčnou složkou poté dochází k nadprodukci VEGF. 

Klíčová slova: zhoubný nádor ledviny