Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Zhoubné nádory ledvin

Nejen kolorektální karcinom určuje prvenství České republiky v incidenci tohoto onemocnění, ale i u karcinomu ledviny patří naše země k oblastem s jeho nejvyšším výskytem.

Moderní léčba převážné většiny těchto onemocnění využívá patofyziologických mechanismů, které souvisí s mutací VHL genu. Zvláště u karcinomu ledviny s převážně světlebuněčnou složkou poté dochází k nadprodukci VEGF. 

Klíčová slova: zhoubný nádor ledviny