Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory mozku

Každoročně onemocní v České republice mozkovým nádorem asi 700 lidí. Nejčastějšími mozkovými nádory jsou mozkové metastázy, ty tvoří asi dvě třetiny všech nádorů.

Mezi primárními mozkovými nádory jsou nejčastější gliomy, tvoří asi 50% všech primárních mozkových nádorů. Gliomy vycházejí z vlastní mozkové tkáně a je jich celá řada podtypů. Asi 20 procent primárních nádorů tvoří meningeomy, nádory, které vyrůstají z obalů mozku. Většinou jsou nezhoubné. Asi 10 procent tvoří adenomy hypofýzy a dalších 5 procent schwannomy. Z nich je nejčastější takzvaný vestibulární schwannom čili neurinom sluchového nervu. 

O tom jaká léčba mozkového nádoru bude zvolena, rozhoduje velikost, lokalizace a histologický typ nádoru, věk a komorbidity. Mezi dnešní běžně používané léčebné metody patří operační výkon, jehož radikalita do značné míry určuje prognózu onemocnění, ozařování, chemoterapie a symptomatická léčba. Ve fázi výzkumu a klinických studií se zkouší i cílená biologická léčba.

Léčba mozkových nádorů je komplexní a vyžaduje spolupráci neurochirurga, onkologa, patologa, neurologa a rehabilitačního pracovníka.