Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Zhoubné nádory mozku

Každoročně onemocní v České republice mozkovým nádorem asi 700 lidí. Nejčastějšími mozkovými nádory jsou mozkové metastázy, ty tvoří asi dvě třetiny všech nádorů.

Mezi primárními mozkovými nádory jsou nejčastější gliomy, tvoří asi 50% všech primárních mozkových nádorů. Gliomy vycházejí z vlastní mozkové tkáně a je jich celá řada podtypů. Asi 20 procent primárních nádorů tvoří meningeomy, nádory, které vyrůstají z obalů mozku. Většinou jsou nezhoubné. Asi 10 procent tvoří adenomy hypofýzy a dalších 5 procent schwannomy. Z nich je nejčastější takzvaný vestibulární schwannom čili neurinom sluchového nervu. 

O tom jaká léčba mozkového nádoru bude zvolena, rozhoduje velikost, lokalizace a histologický typ nádoru, věk a komorbidity. Mezi dnešní běžně používané léčebné metody patří operační výkon, jehož radikalita do značné míry určuje prognózu onemocnění, ozařování, chemoterapie a symptomatická léčba. Ve fázi výzkumu a klinických studií se zkouší i cílená biologická léčba.

Léčba mozkových nádorů je komplexní a vyžaduje spolupráci neurochirurga, onkologa, patologa, neurologa a rehabilitačního pracovníka.