Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Zhoubné nádory pankreatu

Karcinom pankreatu je vysoce agresivní, progredující a léčbou obtížně ovlivnitelné onemocnění, které bohužel ve většině případů končí fatálně. Hledání pokroku v léčbě pro nemocné, které by se promítlo alespoň v malém prodloužení přežití u nemocných s metastázujícím onemocněním, bylo po desetiletí marné. Úspěchem po tomto období je nepochybně cílená léčba, která v kombinaci se standardní chemoterapií přinesla naději na delší přežívání.