Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory pankreatu

Karcinom pankreatu je vysoce agresivní, progredující a léčbou obtížně ovlivnitelné onemocnění, které bohužel ve většině případů končí fatálně. Hledání pokroku v léčbě pro nemocné, které by se promítlo alespoň v malém prodloužení přežití u nemocných s metastázujícím onemocněním, bylo po desetiletí marné. Úspěchem po tomto období je nepochybně cílená léčba, která v kombinaci se standardní chemoterapií přinesla naději na delší přežívání.