Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zhoubné nádory plic

Karcinom plic je malignita s nejvyšší mortalitou u nás i ve světe. Ročně u nás na toto onemocnění umíra asi 3500 mužů a 1500 žen. Příčinou vysoké mortality je zejména pozdní diagnostika onemocnění.

I přes stále se zdokonalující diagnostické metody je pouze 15 % případů karcinomu plic diagnostikováno ve stádiu potencionálně kurabilním, tzn. ve stadiu I a II, a téměř polovina (42 %) ve stadiu IV, kdy lze povětšinou indikovat pouze paliativní či symptomatickou léčbu.

V posledních letech se i v léčbě karinomu plic stává standardem terapie cílená léčba, která prodlužuje přežití pacientů za hranici 14 měsíců a v některých případech (u pacientů s EGFR aktivační mutací) až za hranici 30 měsíců.

Klíčová slova: zhoubné nádory plic