Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Zhoubné nádory plic

Karcinom plic je malignita s nejvyšší mortalitou u nás i ve světe. Ročně u nás na toto onemocnění umíra asi 3500 mužů a 1500 žen. Příčinou vysoké mortality je zejména pozdní diagnostika onemocnění.

I přes stále se zdokonalující diagnostické metody je pouze 15 % případů karcinomu plic diagnostikováno ve stádiu potencionálně kurabilním, tzn. ve stadiu I a II, a téměř polovina (42 %) ve stadiu IV, kdy lze povětšinou indikovat pouze paliativní či symptomatickou léčbu.

V posledních letech se i v léčbě karinomu plic stává standardem terapie cílená léčba, která prodlužuje přežití pacientů za hranici 14 měsíců a v některých případech (u pacientů s EGFR aktivační mutací) až za hranici 30 měsíců.

Klíčová slova: zhoubné nádory plic