2. linie léčby pacientů s pokročilým, nemalobuněčným karcinomem plic s nepříznivou prognózou

Podívejte se na výsledky studie přímo srovnávající účinnost a bezpečnost cílené léčby vs chemoterapie ve 2.linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Dostupné možnosti ve 2.linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic představují cílenou léčbu nebo chemoterapii, buď v monoterapii nebo v kombinacích. Podívejte se na výsledky studie přímo srovnávající účinnost a bezpečnost cílené léčby vs chemoterapie ve 2.linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III TITAN:

Související články

Přehledová přednáška zahrnuje epidemiologické trendy a shrnuje výsledky léčby nemalobuněčného karcinomu plic na datech z registru TULUNG. Přednáška odezněla na Brněnských onkologických dnech 2015 v rámci Edukačního semináře Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba.

Reálná personalizace léčby hlavně u stadií IB bude možná po dokončení probíhajících studií a identifikaci dalších klinicky významných biomarkerů. Přednáška odezněla na Brněnských onkologických dnech 2015 v rámci Edukačního semináře Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba. 

Přednáška odezněla na Brněnských onkologických dnech 2015 v rámci Edukačního semináře Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba.