Transplantace plic v České republice

Prezentace, která zazněla 3. československém transplantačním kongresu, přináší informace z historie a současnosti transplantací plic v České republice.

Transplantace plic se stala v posledních dvou dekádách etablovanopu metodou léčby pro některá plicní onemocnění v terminální fázi respiračního selhání po vyčerpání všech konzervativních možností léčby.

Související články

Přednáška MUDr. Evy Pokorné, CSc., která zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010, přináší přehled odběrové a transplantační statistiky v České republice i srovnání se zahraničím.

Aktuální transplantační statistika transplantace solidních orgánů v České republice zahrnuje i rok 2009.

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.