Optimalizace léčebných výsledků u NSCLC udržovací léčbou

Prezentace shrnující poslední výsledky studií v udržovací léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

Prezentace shrnující poslední výsledky studií v udržovací léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), která zazněla na satelitním sympoziu firmy Roche dne 8.9. 2010 na kongresu evropské onkologické společnosti ESMO 2010. Autor prezence se pokusil i srovnat účinnost jednotlivých léčebných možností v této indikaci.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,2 MB)

Související články

Přehledová přednáška zahrnuje epidemiologické trendy a shrnuje výsledky léčby nemalobuněčného karcinomu plic na datech z registru TULUNG. Přednáška odezněla na Brněnských onkologických dnech 2015 v rámci Edukačního semináře Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba.

Reálná personalizace léčby hlavně u stadií IB bude možná po dokončení probíhajících studií a identifikaci dalších klinicky významných biomarkerů. Přednáška odezněla na Brněnských onkologických dnech 2015 v rámci Edukačního semináře Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba. 

Přednáška odezněla na Brněnských onkologických dnech 2015 v rámci Edukačního semináře Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba.