Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Chirurgie

Až v 85 procent případů karcinomu prsu je prováděn operační výkon. Načasování operace je strategickým rozhodnutím a chirurg jej činí v multidisciplinárním týmu. 
Nabízíme témata z kurativní a paliativní, ale také sanační a rekonstruktivní chirurgie. Zabýváme se otázkami axilární disekce, chirurgické léčby po neoadjuvantní chemoterapii, otázkou rozsahu chirurgické léčby u neinvazivních a malých invazivních karcinomů, problematikou implantátů a  rekonstrukce prsu po mastektomii.