Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Chirurgie

Až v 85 procent případů karcinomu prsu je prováděn operační výkon. Načasování operace je strategickým rozhodnutím a chirurg jej činí v multidisciplinárním týmu. 
Nabízíme témata z kurativní a paliativní, ale také sanační a rekonstruktivní chirurgie. Zabýváme se otázkami axilární disekce, chirurgické léčby po neoadjuvantní chemoterapii, otázkou rozsahu chirurgické léčby u neinvazivních a malých invazivních karcinomů, problematikou implantátů a  rekonstrukce prsu po mastektomii.